แบบทดสอบ: คุณสามารถตั้งชื่อสถานที่สำคัญที่มีชื่อเสียงของสหราชอาณาจักรได้หรือไม่?

คุณรู้จัก UK กันดีแค่ไหน? คุณรู้หรือไม่ว่าปราสาทของคุณจากบ้านอันโอ่อ่าและวัดของคุณจากมหาวิหารของคุณ? ทำการทดสอบนี้เพื่อหา คุณสามารถตั้งชื่อสถานที่สำคัญแห่งสหราชอาณาจักรได้สิบแห่งหรือไม่?

เปรียบเทียบเที่ยวบินหอพักหนังสือและโรงแรมสำหรับการเดินทางของคุณและอย่าลืมซื้อประกันการเดินทางก่อนเดินทาง

แสดงความคิดเห็นของคุณ